NEWS

100 Hao Zhang, Susumu Yoshizawa,

2019.8.2

Hao Zhang, Susumu Yoshizawa, Ying Sun, Yongjie Huang, Xiao Chu, José M. González, Jarone Pinhassi, Haiwei Luo. Repeated Evolutionary Transitions of Flavobacteria from Marine to Non‐Marine Habitats. Environmental Microbiology, 21(2), 648-666. (2019)